Avtryck

Enligt § 5 TMG:

Backyard Design Sweden
Skogstorpsvägen 8
Uddevalla 45144
Sverige
info@backyarddesign.se

Klagomålsförfarande

Alternativ tvistlösning enligt art. 14 stycken 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (OS) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnadskommitté.

Momsnummer enligt §27 a lag om moms: Ansvarig för innehåll enligt § 55 Abs. 2 RStV: Backyard Design SVERIGE (Adress som ovan)

Copyright © Backyard Design. Denna webbplats kan vara länkad gratis. Ingen garanti för fullständighet, aktualitet och noggrannhet. Eventuellt ansvar är uteslutet.