Varning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi dock som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som indikerar en olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från det ögonblick som man känner till en specifik överträdelse. Efter meddelande om lämpliga överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part på vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Innehållet på de länkade sidorna är alltid ansvaret för respektive leverantör eller operatör av sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kändes inte igen vid länkning. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för brott mot lagen. Efter meddelande om överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför upphovsrättsgränserna kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören beaktas tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du fortfarande är medveten om upphovsrättsintrång ber vi om en anteckning. Efter meddelande om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.